AUTA PRODáVANá V USA BUDOU MUSET BýT VYBAVENA TECHNOLOGIí AUTOMATICKéHO NOUZOVéHO BRZDěNí

V rámci širší iniciativy zaměřené na snížení počtu smrtelných dopravních nehod a zranění oznámil americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu...

V rámci širší iniciativy zaměřené na snížení počtu smrtelných dopravních nehod a zranění oznámil americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) návrh nových pravidel, která zavedou povinnost používat technologii automatického nouzového brzdění (AEB) u všech osobních a lehkých nákladních automobilů určených pro prodej ve Spojených státech, informuje magazín SlashGear.

Šest úrovní autonomních vozidel: co umí, neumí a budou umět samořídící auta?

Technologie AEB využívá senzory, software a další systémy k automatickému brzdění, pokud zjistí riziko bezprostředně hrozící nehody, nebo k silnějšímu brzdění v případě, kdy řidič nebrzdí dostatečně intenzivně. Předpis navržený americkými bezpečnostními regulačními orgány přichází poté, co údaje naznačily, že technologie AEB zmírňuje závažnost nehod a může potenciálně zachránit mnoho životů.

Povinné automatické brzdění

Podle hlavní poradkyně NHTSA Ann Carlson byl přínos systému AEB zaznamenán u několika osobních vozidel i při nižších rychlostech. „Chceme rozšířit používání této technologie, abychom zachránili ještě více životů.“ uvedla v příspěvku na stránkách Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu.

Vadný radar v některých modelech Nissanu paralyzuje nouzové brzdění

Navrhovaný předpis bude vyžadovat přítomnost systému AEB ve vozidlech pohybujících se rychlostí do 62 mil za hodinu (tj. 100 km/h) a rovněž bude požadovat, aby tato technologie fungovala i v noci a za zhoršených světelných podmínek.

Nařízení se má vztahovat na všechna americká vozidla s celkovou hmotností do pěti tun. Pokud bude předpis přijat, budou mít výrobci osobních a nákladních automobilů tři roky na to, aby požadavku vyhověli. Očekává se, že po zavedení této technologie výrazně klesne počet nehod, při nichž jsou zraněni chodci, a nehod, při kterých dojde k nárazu zezadu.

Zachrání to jeden lidský život denně

Podle odhadů NHTSA by systém automatického nouzového brzdění mohl zachránit nejméně 360 životů ročně, tedy téměř jeden život denně, a snížit počet zranění nejméně o 24 000 ročně. Vzhledem k tomu, že mnoho nehod by bylo méně destruktivních nebo by se jim zcela zabránilo, by technologie AEB měla i další pozitivní dopady.

Evropská komise chce řidičáky v mobilu a v autoškolách se bude učit o asistečních systémech řízení

Právě vliv, který by povinný systém AEB mohl mít, je hlavním důvodem, proč ministerstvo dopravy navrhované předpisy prosazuje. Americký ministr dopravy Pete Buttigieg k oznámení NHTSA uvedl: „Dnes jsme učinili důležitý krok vpřed k záchraně životů a zvýšení bezpečnosti na našich silnicích pro všechny Američany.“

„Stejně jako život zachraňující inovace předchozích generací, jako jsou bezpečnostní pásy a airbagy, pomohly zvýšit bezpečnost, i požadavek na automatické nouzové brzdění u osobních a nákladních automobilů přispěje k vyšší bezpečnosti na našich silnicích.“ řekl Buttigieg.

Jak funguje automatické nouzové brzdění?

Systém automatického nouzového brzdění (AEB – Automatic Emergency Braking) je funkce v moderních vozidlech, která pomáhá předcházet kolizím a omezovat jejich následky. Princip AEB spočívá v tom, že systém monitoruje okolí vozidla pomocí různých senzorů, jako jsou radar, laserový skener nebo kamery. Na základě těchto informací vyhodnocuje situaci na silnici a reaguje na případné nebezpečí.

Čím se LIDAR liší od radaru a jaká je jeho role v autonomních vozidlech

Když systém AEB zaznamená potenciální riziko srážky s překážkou (například jiným vozidlem, chodcem nebo cyklistou), spustí se řada opatření, jejichž cílem je zabránit kolizi nebo alespoň minimalizovat její následky. Celý systém funguje následovně:

  1. Detekce překážky: Systém AEB monitoruje prostor před vozidlem a identifikuje překážky, které by mohly představovat riziko kolize. Senzory vozidla shromažďují data o poloze, rychlosti a pohybu předmětů v okolí.
  2. Hodnocení nebezpečí: Na základě získaných dat systém analyzuje situaci a hodnotí stupeň rizika srážky. Zohledňuje rychlost vozidla, vzdálenost k překážce, relativní pohyb a další faktory.
  3. Výstraha řidiči: Pokud systém AEB zjistí, že hrozí nebezpečí srážky, může vydat vizuální a/nebo zvukovou výstrahu, aby upozornil řidiče na potenciální riziko. Cílem je umožnit řidiči reagovat a zabránit srážce.
  4. Automatické brzdění: Pokud řidič nezareaguje dostatečně rychle nebo nezačne dostatečně intenzivně brzdit, systém AEB může aktivovat brzdy vozidla automaticky. To zahrnuje použití hydraulického nebo elektronického brzdění k snížení rychlosti vozidla a minimalizaci dopadů srážky.
  5. Kolizní zpomalování: Některé systémy AEB také nabízejí funkci kolizního zpomalování. To znamená, že pokud je srážka nevyhnutelná, systém AEB může snížit rychlost vozidla a zmírnit sílu nárazu, čímž minimalizuje poškození vozidla a zranění posádky.

Systém automatického nouzového brzdění představuje významný krok vpřed v bezpečnosti silničního provozu. Jeho schopnost detekovat a reagovat na potenciální riziko srážky má potenciál výrazně snížit počet nehod a minimalizovat jejich následky. Díky kombinaci pokročilých senzorů a inteligentního softwaru může AEB pomoci řidičům předejít srážkám, zejména v situacích, kdy je lidská reakce omezená.

Přečtěte si také:

2023-06-02T04:55:12Z dg43tfdfdgfd