V PRůMYSLU ELEKTROMOBILů SE TOčí STáLE VíCE PENěZ. VZNIKLA VLIVNá LOBBY

Průmysl elektrických automobilů v současnosti zažívá velký boom. Peníze do něj pumpují nejen samotní výrobci, ale i externí investoři. Plyne to z nové... © Poskytovatel: Zive.cz Průmysl elektrických automobilů v současnosti zažívá velký boom. Peníze do něj pumpují nejen samotní výrobci, ale i externí investoři. Plyne to z nové zprávy Axiosu. Napříkl...