EU ZAVáDí DODATEčNá CLA NA DOVOZ číNSKýCH ELEKTROMOBILů. K Už PLATNýM 10 % SE PřIDá DALšíCH Až 38 %

V polovině května USA ohlásily uvalení 100% cla na dovoz čínských elektromobilů. Experti to komentovali tak, že Biden před volbami „dělá ramena“,...

V polovině května USA ohlásily uvalení 100% cla na dovoz čínských elektromobilů. Experti to komentovali tak, že Biden před volbami „dělá ramena“, ale reálný efekt není významný, čínské elektromobily se totiž na americký trh dostávaly jen ve velmi omezeném počtu.

Netrpělivě se očekávalo, jakou sankční politiku zvolí evropská unie – tady je situace komplikovanější, čínské automobily se sem vozí, čínské automobilky tu staví továrny a naopak evropské automobilky jsou aktivní v Číně. Špatně nastavená pravidla by mohla poškodit vztahy a ekonomiku.

Evropská komise v polovině června uvedla, že cla zavede také. Dnes známe podrobnosti, cla platí hned od pátku 5. července a EK je označuje za:

  • prozatímní – dá se očekávat, že dojde k úpravám podle reakce čínské strany
  • …a dodatečná – budou se platit navíc k 10% clu, které už platí.

Výše cel se liší podle jednotlivých automobilek – některé s EK spolupracovaly a poskytly informace o míře podpory, kterou přijaly od čínské vlády. Průměrná výše státní podpory odpovídá clu 21 %, odchylky jsou možné oběma směry, jak ilustrují tyto nejvýznamnější příklady:

  • BYD: 17,4 %. Největší čínská automobilka buduje továrnu na výrobu elektromobilů v Maďarsku.
  • Geely: 19,9 %. Oproti průměru jen mírné zvýhodnění.
  • SAIC: 37,6 %. Největší z čínských státních výrobců odmítl s EK spolupracovat, proto výrazně větší sankce.  

Via ČT24

Přečtěte si také:

2024-07-04T10:00:30Z dg43tfdfdgfd