EVROPA SE PřIPRAVUJE NA HORKý "EMISNí" PODZIM

Víte, že první emisní norma byla v Evropě přijata už v roce 1971? V devadesátých letech pak nabralo schvalování emisní legislativy na rychlosti. I když formálně hovoříme o separátních normách Euro 1 až Euro 6, fakticky jde o každoroční kontinuální proces, v jehož rámci je již naplánováno zpřísňování požadavků na vozidla až do roku 2025. Automotive si vzal téma čisté mobility jednoznačně za své a firmy deklarují termíny přechodu na zcela bezemisní pohony často i dříve, než požaduje legislativa.

Nicméně norma Euro 7, zatím poslední z návrhů Evropské komise týkajících se emisí v dopravě, patří do té kategorie „úkolů“, které jsou v současné podobě, respektive do data, kdy má vstoupit v účinnost, fakticky nesplnitelné a hrozí zastavením výroby a prodejů vozidel v EU. Připomeňme, že v červenci 2025 by norma měla začít platit pro osobní vozy a dodávky a v červenci 2027 pro těžká vozidla. Tedy za dva, respektive za čtyři roky.

Stručně řečeno, norma Euro 7 mimo jiné dále snižuje emisní limity k nule, rozšiřuje podmínky, za kterých je vozidlo musí naplnit, a nově stanoví také požadavky pro částice vznikající při otěru brzd nebo pneumatik. Navíc zavádí takzvaný On Board Monitoring, tedy povinný monitoring emisí během jízdy. Jakkoli to může znít na první dobrou logicky, přesto má norma přinejmenším tři základní problémy: vedle nerealisticky krátkého času pro vývoj vozidel a přípravu výroby je to pak nově nastavený extrémní rozsah testovacích podmínek či navržené požadavky na měření, pro které dnes neexistují technologie nebo jednoznačné schvalovací postupy.

...

Chcete číst dál? Celý článek zde

2023-05-24T22:09:21Z dg43tfdfdgfd