BRITáNIE URYCHLí ZáKAZ PRODEJE KLASICKýCH AUT. JE čAS PRO ZELENé OžIVENí, MíNí JOHNSON

© Instagram Boris Johnson "Nyní je čas pro zelené oživení s vysoce kvalifikovanými pracovními místy, která lidem poskytnou uspokojení z vědomí, že činí zemi čistší, zelenější a krásnější," napsal premiér ve sloupku, který otiskl ekonomický list Financial Times.Británie původně v rámci snahy o snižování emisí skleníkových plynů plánovala zakázat ...