GENDEROVá ROVNOST? ZA VOLANTEM NE

© zenavaute.cz 3/4 žen se vidí koncentrovanými a odpovědnými řidičkami Mezi skupiny obyvatel, které jsou vystaveny zvýšenému riziku znevýhodnění v dopravě, patří osoby se sníženou pohyblivostí nebo jiným zdravotním omezením, starší jedinci, osoby ohrožené materiální chudobou a pečující o děti či jiné závislé členy rodiny. Větší podíl v rá...