BMW KOMPLETNě UKáZALO SAV IX, KTERé PůJDE DO PRODEJE Až ZA ROK

© BMW BMW iX s minimalistickým designem je představitelem průkopnické generace elektrických SAV z Mnichova BMW iX, jehož prodej odstartuje koncem roku 2021, ohlašuje nový věk mobility a zaměřuje se na novou interpretaci designu, udržitelnosti, radosti z jízdy, všestrannosti a luxusu. Jedná se o první model postavený na nové modulární platformě, na níž bude spočív...